Gazetelerle Hayal Dünyası

Gazetelere düşüncelerimizi döküp herkes kendine bir nesne hazırlıyor, hazırlarken ne düşündü ve neye hitap ediyor onlara dikkat ederek iç dünyasında ortaya koyduğu profili çıkarıyoruz. Son olarak hazırladığı nesneyi doğaçlama olarak bir oyun kurup canlandırıyor.