Bilişim Teknolojileri Sınıfı

Bilgisayar öğretimimizin temel amacı, bilgi çağının gereklerine uygun olarak, yaratıcı, problem çözme yeteneğine sahip, bilgiye erişme yollarını bilen, ileri teknoloji ürünlerini kullanabilen, toleranslı, esnek düşünebilen, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, sağlıklı kişilik ve sosyal gelişimini tamamlamış olarak yetiştirilmesi okulumuz bilgisayar öğretiminin temel amacıdır. İnternet Etiğine uygun İnternet kullanıcısı  ve bilinçli bilgisayar kullanıcıları olmalarını sağlar.

Derslerimiz disiplinler arası yaklaşıma göre işlenmektedir. Diğer zümrelerle ortak işbirliği yapılarak ortak bir konu çerçevesinde proje çalışmaları yapılır.