Değerler Eğitimi

Değerler; davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallardır. Eylem ve davranışlarımızın güzelliğini, ahlâkiliğini belirlemeye hizmet eden ilkelerdir.
Birey, değerlerinin etkisiyle oluşturduğu düşünce yapısı aracılığıyla dünyayı anlamaya, sosyal çevresindeki olayları anlamlandırmaya çalışır. Değerler; bir insan olarak ne olduğumuz, ne olmamız ve nasıl olmamız gerektiği hususunda bizim yolumuzu aydınlatır

Değerler, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu da eğitimle öğrenilir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder. Eğitim, yetişmekte olan gençliğe, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir.
Değerlerin öğrenilmesi; rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir. Sahip olduğumuz değerler, arkasında toplum desteği olduğunda daha kalıcı hâle gelir. Değerler eğitimi, en iyi yaşantıyla verilebilir.
Bu bilgileri temel alarak yapılandırdığımız Değerler Eğitimi Programı, okulumuzda sadece bir ders olarak görülmemekte, öğrencilerimizde iyi bir karakter yapılanmasını amaçlayan bütün ders programları ve okul içi etkinlikleri içine alan bütüncül bir anlayışla yürütülmeye çalışılmaktadır.
Özel Aydın Rehber Kolejinde Değerler Eğitimi çalışmaları bir komisyon tarafından planlanmakta ve çalışmalar şu çerçevede yürütülmektedir:

•Özel Aydın Rehber Kolejinde Değerler Eğitimi çalışmalarının içeriği, anasınıfından 8. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanıp, yaş guruplarına göre tüm sınıflarımızda farklı öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmektedir.

• Öğrencilerimizin etkinlikler sürecinde konuyu tanımlamasını, yaşamdaki önemini örneklerle incelemesini, konu hakkında düşünüp tartışmasını, fikirlerini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmasını ve bu değeri davranışlarına yansıtması sağlanmaktadır.

• Öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalarda; okulda her ay için bir değer belirlenmekte ve o ay içerisinde bu değer işlenmektedir.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme bilişsel alanda olduğu gibi, ahlâk ve değerler alanında da en etkili yöntemdir. Öğrenciler en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler bunun için öğrenme grubunda öğrenciler, işlerin nasıl paylaşılacağı, gerçek hayat durumları içerisinde temel değerlere olan ihtiyaçları hakkında daha pratik bir tecrübe edinirler.

• Haftalık Değerler Eğitimi Derslerimizde takip edilecek kaynaklar belirlenmektedir. İlgili değerler; oyunlar, etkinlikler ve videolarla desteklenerek işlenmeye çalışılmaktadır.