Eğitimde Kalite

Kalite Politikamız

Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakaladığımız kaliteyi sürekli iyileştirerek , kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak , paydaş memnuniyetini artırmak.

Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle , öğrencilerin öğrenme düzeylerini üst düzeyde gerçekleştirmek.

Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle , her bir öğrenciye başarı duygusunu tattırmak.

Öğrencilerin yeteneklerini gerçekleştirip , geliştirebileceği öğrenme çevresi oluşturmak.

Paydaş beklentilerini dikkate alarak eğitim bilimlerinin ilkeleri kapsamında bunlara cevap vermek.

Kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir , ölçülebilir , yönetilebilir ve geliştirilebilir anlayışla sürdürmek.

Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle,tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmak.

Güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmaya çalışmak.

Mezunlarımız ile kurumumuz arasındaki bağın kalıcılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Paydaşlarımızla öğrenen organizasyon anlayışını , kurum kültürü haline getirip sürekli geliştirmek.

Öğrencilerimiz için okumayı hayat tarzı haline getirecek ortamlar hazırlamak.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri kurumumuzda aktif olarak kullanmak.

Paydaşlarımızın dilek ve önerilerini , memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.

Gelen tüm dilek ve önerileri , memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.

Gelen tüm dilek ve önerileri sistemimizi iyileştirmek için kullanmak. Dilek ve önerilerin çözümü için paydaşlarımıza mali yükümlülük getirmemek.

Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak.

Kalite Hedeflerimiz

  • Kurum olarak kendine özgü eğitim öğretim metotlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon kuruluşları tarafından 5 yıl içerisinde akredite olmak.

 

  • Eğitim-Öğretim faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemi tabanlı , yönetilebilir ve uygulanabilir Süreç-İnsan Kaynakları Sistemlerini 3 yıl içerisinde kurmak.

 

  • Kurum kültürünü benimsetmek adına her yıl en az 2 defa paydaşlarımızla faaliyet gerçekleştirmek.

 

  • Teknolojik altyapımızı sürekli iyileştirerek , sistemlerimizi daha kullanışlı ve güvenli hale getirmek.

 

  • Mezunlarımızın irtibatını devam ettirmek için yılda 1 sefer “Mezun Buluşması” adında organizasyon düzenlemek.