Hobi Bahçesi

Şehirde, hemen apartmanın arka bahçesinde tabiatla buluşmak artık çok zor. Ortamda bir bahçe olsa bile işin içine genellikle peyzaj karışmış, dokunmak için değil uzaktan bakmak için yapılmış “yeşil alanlar” söz konusu. Okulda sınıfa ve beton kaplı okul bahçesine, evde dört duvar arasına hapsolan çocuk ister istemez teknoloji bağımlısı oluyor. Ekrana bağımlı çocukların bir süre sonra dış dünya ile bağı  kesiliyor. Çocuklarla iletişim kurmak her geçen gün zorlaşıyor. Çözüm: Tabiattan kopmuş çocuğu yeniden tabiatla arkadaş hale getirmek.