İnsan Kaynakları

Rehber Koleji Eğitim Kurumlarının Başarı Anahtarı İnsandır

Özel Aydın Rehber Koleji Eğitim Kurumlarında öncü konumunu ve kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, sürekli gelişime dönük bir İnsan Kaynakları Politikası uygulanmaktadır.

Rehber Koleji Eğitim Kurumlarında çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İnsan Kaynakları Politikamızda Temel İlkelerimiz

 • Tüm çalışanlarımızın “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak insan kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyonu sahip insan kaynağını kurumumuza kazandırmak
 • Kurum politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak
 • Kurumumuzu benimseyen dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenme ve gelişmeye istekli, yüksek performanslı çalışanları kurumumuza kazandırmak ve tutmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
 • Çalışanlara eşit fırsatlar sağlamak
 • Çalışanlarımızın hedefleri ve yetkinlikleri doğrultusunda kariyer planlarını şekillendirmek ve verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak.
 • Çalışanlarımızın objektif ve güvenilir bir ortamda performans sergiliye bilmeleri için sistemler oluşturmak ve sürekli eğitim ile kendilerini geliştirme olanağı sunmak.

Değer Oluşturan Kariyer Stratejileri

Rehber Koleji Eğitim Kurumları Kariyer yönetiminin hedefi; Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer oluşturan kariyer stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Kariyer Politikamız

Rehber Koleji Eğitim Kurumlarında kariyer yönetimi anlayışı, eğitim alanındaki ihtiyaçlara proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Bünyemizde bulunan Eğitim Kurumlarındaki kariyer politikaları, kurumun özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Rehber Koleji Eğitim Kurumlarının kariyer yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Anlayışımız

Bünyemizde bulunan Eğitim Kurumlarındaki kariyer politikaları, kurumun özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Rehber Koleji Eğitim Kurumlarının kariyer yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli İşgücünü Kurumumuza Kazandırma

Kariyer Yönetimi;

 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği bir kurum olmayı,
 • Kurumumuzu geleceğe taşıyacak, Rehber Koleji Eğitim Kurumları kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla kurumumuzun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanlara Yatırım Yapma;

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı oluşturmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür oluşturarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğudur.

İstek ve Şikayet Formu