AYDIN REHBER KOLEJİ;

Gençliğin, geleceğin sahibi ve teminatı olduğu bilinci ile onları hayata atılmadan önce, talebelik döneminde, sorumluluk yükleneceği, toplum hayatına hazırlanmalarının, Sadece derslerden aldıkları notların, edindikleri bilgilerin yeterli olmayacağının farkında olarak, akademik bilgi yanında Milli ve Manevi değerlerine bağlı, tarihin bilincinde, ilme ve projeye önem veren, geleceğini, ülkesi ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa edecek, kültürel ve fikri donanıma sahip; ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için gayret gösteren bir kurumdur.

Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sürekli iyileştirme sağlar.

Her öğrenci öğrenebilir ilkesiyle öğrenme düzeylerini sürekli üst düzeyde tutar.

Bireysel farklılıkların dikkate alınmasını önemser.

Bireysel yeteneklerin gelişimi doğrultusunda eğitim faaliyetlerini oluşturur.

Paydaşlarının beklentilerini her zaman dikkate alır.

Eğitim-Öğretim metodlarını her zaman günün şartlarına uygun şekilde günceller.

Öğrencilerine,okumayı ve öğrenmeyi hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak benimser.

Kaliteyi sistematik haline getirmiştir ve sürekli iyileştirme politikası izler.

Teknolojik alt yapılar sayesinde hizmette en üst seviyede paylaşımlar sağlar.

Şeffaf ve ilkeli tutumlar sağlar.