Okul Çağı Çocuğu Dönem Özellikleri

Değerli anne ve babalar, Çocuklarımız 7-11 yaş döneminde hızla büyümektedirler. Okul Çağı olarak da geçen bu dönemde çocuklar, kendilerine sevgi gösteren, uyarıcı bir çevre ve sağlıklı gelişimini sağlayan ebeveynlere ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde anne ve babaların çocuğun gelişimine katkıda bulunabilmesi için çocuğunu iyi tanıması ve doğru gözlemler yapabilmesi gerekir. Ebeveynler bu gözlemleri değerlendirebilmek için çocuklarının içinde bulunduğu yaş grubunun gelişim özelliklerini iyi bilmelidirler.

7 YAŞINDA

Fiziksel – Motor Gelişim

• Hareketlidirler, enerjileri çok fazladır.

• Büyük kas gelişimleri, küçük kas gelişimine oranla daha iyidir. Kalem tutmak ve buna benzer etkinlikler, küçük kas gelişimidir.

• Kemiklerin gelişimi henüz tam tamamlanmamıştır, kemikleri kolayca çatlayabilir.

Sosyal – Duygusal Gelişim

• Arkadaş seçiminde daha titiz olmaya başlarlar. 1-2 tane iyi ve sürekli arkadaşları olabilir. Arkadaşlarının düşüncelerini çok önemserler ama ilişkileri için verdikleri kararları çabuk unuturlar.

• Eleştirilere karşı çok hassastırlar.

• Kolayca motive olurlar.

• Daha düzenli ve sakin bir döneme başlarlar.

Bilişsel Gelişim

• İlkokul çocuklarının öğrenmek, üretmek için güdüleri çok fazladır.

• Konuşmaya, tekrarlamaya çok meraklıdırlar. • Yazmaya ilgi ve merakları daha azalabilir. • Somut düşünme döneminde oldukları için, çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler.

• Sayı, zaman, mekan, boyut, hacim kavramları yerleşmeye başlar.

• Gruplama, sınıflama, serileme kavramları oluşur.

Aile Nasıl Yaklaşmalı?

• Evde fiziksel hareketi kısıtlayıcı aktiviteler yerine, enerjilerini yapıcı şekilde dışa vurabilecekleri etkinlikler düşünmekte yarar olabilir. Ev ortamının buna uygun düzenlenmesi gerekebilir.

• Küçük kas gelişimini hızlandırmak için, örneğin evde resim yapma çalışmaları yararlı olabilir. Logo türü oyuncaklar hem dikkat üzerinde hem de kas gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

• Spor etkinliklerinde çok sert olanların seçilmemesi (karate, judo vs.) ya da en azından 10 yaştan sonraya ertelenmesi uygun olabilir. Örneğin yüzme, bale, folklor, dans, atletizm gibi daha yumuşak ve kemik gelişimine olumlu katkıları olabilecek sportif etkinlikler seçilebilir.

• Arkadaşlarının düşüncelerini çok önemserler ama ilişkileri için verdikleri kararları çabuk unuturlar. Bu noktada anne baba olarak verdiği kararı hatırlatmak ya da öğütler vermek yerine, etkin dinleme yöntemini kullanarak kendi çözümlerini üretmesine fırsat tanımak yararlı olabilir.

• Evde becerileri ve iyi yapabildikleri üzerinde daha fazla durarak, eksiklerini kapatması yönünde motive edilebilirler.

• Kolayca motive olurlar. Sık sık ödüllendirilmeleri uygun olur.

• İlgi çekici, renkli ve kolay izlenebilen materyallerle çocukların ilgileri desteklenebilir.

• Bu yaş çocuklarını sınıfta öğretmenin, evde anne babanın sık sık sıraları geldiğinde konuşmaları ve sıralarını beklemeleri konusunda uyarılmaları gerekir.

• Somut düşünme döneminde oldukları için, çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler. Bu nedenle söylediklerinizden çok davranışlarınızın önemli olduğunu unutmamak gerekir. Sözcükler ve dolayısıyla konuşma soyuttur.

8 YAŞINDA

Fiziksel – Motor Gelişim

• Hareketlidirler, enerjileri fazladır.

• Kemik gelişimi henüz tamamlanmamıştır.

Sosyal – Duygusal Gelişim

• Okul kurallarına alışmışlardır. • Arkadaş grupları kısa sürelidir.

• Oyunlarda kuralların hiç bozulmaması ya da kendileri tarafından değiştirilmesi gibi düşünceleri vardır.

• Kolayca motive olurlar.

• Başarısızlıktan hoşlanmazlar.

• Yeni fikirleri severler.

• Sevgilerini gösterirler.

Bilişsel Gelişim

• Öğrenmeye, konuşmaya çok heveslidirler. Sorulara cevap vermekten hoşlanırlar.

• Yazmaya ilgileri azdır.

• Görerek ve yaparak öğrenmeye devam ederler.

• Kendi düşünce ve tavırlarının farkındadırlar.

• Kızlar erkeklere göre daha çok okumaya ilgi gösterirler.

• Sözel beceri bu dönemde en verimli şekline ulaşmaya başlar.

• Sözcük dağarcığı artmaya başlar.

Aile Nasıl Yaklaşmalı?

• Kolayca motive olurlar. Bu hevesin devam etmesi için davranış ve çabalar ödüllendirilmeli takdir edilmelidir.

• Duyguları ile ilgili kızgın, kırgın, hayal kırıklığına uğramış gözükme, baskı yapma ya da görmezlikten gelme yerine başarısızlıklarda bile olumlu bir şeyler bulmak “kendisine nasıl yardım edeceğini” çocuğa sormak gerekir.

• Yeni fikirlerine değer vermek gerekir.

• Öğrenmeye, konuşmaya çok heveslidirler. Heveslerini kırmamak gerekir.

• Öğüt vermek yerine model olmak önemlidir.

9 YAŞINDA

Fiziksel – Motor Gelişim

• Beden koordinasyonu daha da güçlenmiştir. Kaba motor becerilerini daha iyi kullanabilir.        Koşmak, tek ayak üzerinde durmak, yürümek gibi.

• Erkekler daha güç gerektiren oyunlardan hoşlanır. (Televizyonda seyrettikleri çeşitli kahramanların taklitlerini yaparlar.)

• Fiziksel limitleri zorlamaktan hoşlanırlar, çabuk yorulurlar. Kaza oranı en yüksek yaş seviyesindedir. • Sabırsızdırlar, uzun süre aynı yerde duramazlar.

• Ağrı, sızı, yaralanmalardan şikayet ederler.

Sosyal – Duygusal Gelişim

• Rekabetçidirler ama bir gruba ait olmak da isterler.

• Çok şikayet ederler ve eleştirirler.

• Kendi cinsiyetinden arkadaşları ile çalışmayı tercih ederler.

• Abartarak konuşmaktan, şakalar kullanmaktan hoşlanırlar.

• Yetişkinlerin sabırlı olmalarına açıklamalar yapmalarına gereksinim duyarlar.

• Büyüyünce anne baba gibi olmayı isterler. • Güvenilmek, bağımsız olmak isterler.

• Liderleri çekemezler, kuralları kendileri koymak isterler.

• Sırdaşlığa önem verirler ancak sır saklayamazlar.

Bilişsel Gelişim

• Olaylar, ailesinin sağlığı ve okulla ilgili endişeler taşırlar.

• Detaylara dikkat ederler ancak ilgi alanları çok çabuk değişir.

• Gerçeklere dayanan açıklamalar ister, keşiflerden hoşlanırlar.

• Soyut kavramları anlamakta güçlük çekerler. Yaparak yaşayarak daha iyi öğrenirler.

• Doğruluk ve adalet kavramlarını anlamaya başlarlar.

• Yazmaktansa konuşarak kendilerini ifade etmekten hoşlanırlar.

• İzcilik serüven, dehşet veren öyküleri okumayı daha çok tercih ederler.

Aile Nasıl Yaklaşmalı?

• Öğüt vermek yerine model olmak önemlidir.

• Çocukları anlamak için önce dinlemek gerekir.

• Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerine izin vermek gerekir.

• Anne ve babalar gerçeklere dayalı açıklamalarda bulunmalı ve soruların cevaplarını geçiştirmemelidir.

• Çocukların şikayet ve eleştirilerinin anlayış ile karşılanması gerekir.

• Çocuklara değer verildiği gösterilmelidir.

• Sert ve katı bir tutum sergilememek gerekir.

• Yargılamadan, eleştirmeden önce çocuğun düşüncelerinin önemsendiği gösterilmelidir.

• Her şeyden önce sevginin gösterilmesi büyük önem taşır.

10 YAŞINDA

Fiziksel – Motor Gelişim

• Dış görünüş önem kazanır, ayna karşısında geçirilen zaman bu dönemde artmaya başlar. • Boy, kilo gibi fiziksel unsurlar önem kazanır ve bununla ilgili kaygılar yaşanabilir.

• Koşma ve atlama hareketleri için gerekli büyük kasların gelişimi hızlıdır.

• Küçük kaslar gelişmiştir. Bu nedenle resim, müzik ve el sanatlarında başarılıdır.

• Bahçe oyunlarına gereksinim duyar. • Ara beslenmeler ve dinlenme araları, hızlı gelişen bedenleri için gereklidir.

 Sosyal – Duygusal Gelişim

• Grup normları daha fazla önemli ve katıdır. Grup kurallarına uymadığı koşulda dışlanma tehlikesiyle yüz yüze gelebilir.

• Arkadaşlar sadece oyun grubu değil aynı zamanda sosyal destek alınabilecek, ortak ilgi alanlarının olduğu ve sırların paylaşıldığı bir gruptur.

• Büyükler tarafından fark edilmekten hoşlanırlar.

• Övülmek, güvenilmek ve çabalarının takdir edilmesi önemlidir.

• İyi bir dinleyicidirler ama aynı zamanda konuşmayı ve anlatmayı severler. Konuşurken zaman zaman birbirlerine veya büyüklere karşı eleştirel olabilirler.

• Çabuk motive olurlar ama motivasyonları çabuk dağılır. Hayal kırıklığına uğramaktan korkarlar.

• Başarısızlığın çok sık ifade edilmesi benlik algısını ve özgüvenlerinin gelişimini etkiler.

• Çevresindekilerin duygularını anlama ve paylaşma becerisi artar. Sözel ifadelerin yanı sıra bedensel ipuçlarını (vücut dili, bakış vs.) takip etmeye başlarlar.

• “Benmerkezci” yaklaşım yerini daha genel bir bakış açısına bırakmaya başlar.

• Kızlar ve erkekler bir arada uyumlu çalışabilirler. • Çok çabuk öfkelenir, çok çabuk affederler.

• Arkadaşlıklara çok önem verirler.

• Bir gruba ait olma bilinci oluşmaya başlar ve ait olduğu grupta tercih edilen biri olmak önem kazanır.

Bilişsel Gelişim

• Öğrenmek ve üretmek istekleri fazladır.

• Görerek ve yaparak öğrenme ağırlıklıdır.

• Deney yapmak, gözlemlemek önem kazanır.

• Araştırma, parçaları birleştirme konularında heveslidirler.

• Uzun süre okuma ve düşünmeye kendisini verebilir.

• Arabuluculuk gibi problem çözme becerilerini öğrenmeye açıktır.

• Bu dönemde çocuklar soyut düşünmede gelişme gösterirler. Bu sosyal ilişkilerini de etkiler.

• İlgi alanları çeşitlenir, bu dönemde olanak sunmak ve çocuğa seçme şansı vermek önemlidir.

Aile Nasıl Yaklaşmalı?

• Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerine izin verilmelidir.

• Duyguların paylaşımı yapılmalıdır.

• Onunla ve sorunuyla ilgilendiğini göstermek gerekir.

• Kendisine inanıldığını ve güvenildiğini göstermek gerekir.

• Yanlışlar konusunda hemen suçlayıcı olunmamalıdır.

• Yıldırma, korkutma ve sindirme yoluyla davranışları kontrol altına almaya çalışılmamalıdır.

• Sorunun kötüye gittiği düşünüldüğünde yardım alınmalıdır.

• Sorunun temelinde psikolojik bir sorun olabileceği düşünülmelidir.

• Sabırlı ve anlayışlı olunmalıdır.

• Okul ve öğretmenler ile ilişki kurulmalıdır.

• Sert ve katı bir tutum sergilenmemelidir.

• Yargılamadan, eleştirmeden önce düşüncelerin önemsediğini gösterilmelidir.

• Çocuklar başkaları ile kıyaslanmamalıdır. • Cezalandırma yolu kullanılmamalıdır.

• Öfkeli ise üzerine gidilmemelidir.

• Kendisine değer verildiğini göstermek gerekir. bu konuda da gerekli kişilerden yardım istenmelidir.