Orta Okullu Olmak

İlkokul döneminde çocuk dört yıl boyunca tek öğretmenin yönlendirmesine, ilgisine alışır. İlkokul öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu, ana kucağından aldığı çocukların, okuma yazmayı öğrenmesine, yeteneklerini sergilemeye başlamasına ve gözünün önünde gelişip büyümesine şahitlik eder. Genellikle ilkokul yılları boyunca öğrencilerle öğretmenleri birbirlerine sevgi bağları ile bağlanır, bakışarak anlaşır. İlkokul öğretmeninin öğretimle ilgili görevi çocuklara okuma yazmayı öğretmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, matematiksel işlem becerisi kazandırmaktır. Eğitimle ilgili görevleri ise çocuğun içinde bulunduğu toplumla ve arkadaşları ile doğru ilişkiler kurması, çevreye duyarlı olması, düzenli çalışma alışkanlığı edinmesi, sosyal, sportif alanlarda yaptığı çalışmalarla kendisini ifade etmesini sağlamaktır. Öğrenme becerisinin iki temel etkeni en aktif şekilde ilkokulda uygulanır. Birinci etken öğrenci ile öğretmen arasında kurulmuş olan sevgiye dayalı iletişimdir. İkinci etken ise öğretmenin bugün verdiği ödevin yarın kontrol edileceği bilinciyle öğrenci tarafından günü gününe yapılmasıdır.

Ancak orta okul süreci daha çok kişisel sorumlukların yerleştiği ve kişiliğin şekillenmeye başladığı yıllardır. Ergenlik dönemininde etkileriyle bu süreçte çocuğunuza sorumluluk kazandırmak zorlu olacaktır. Artık daha çok takip ve anlayışa ihtiyaç duyacaktır. Ortaokula başlayan öğrenci için en büyük değişim sorumlu olduğu tek öğretmenden, kendisini tanımayan ve yeterince sorumluluk hissetmediği çoklu öğretmenli sisteme geçiştir. Çok öğretmenli sistemde öğrenci dersine yeni giren, tanımadığı öğretmenlerden öğrenmeye, onların isteklerini yerine getirmeye istekli olmayabilir. Sürekli çocuğunu istekli görmeye alışmış veliler için çocuğunun isteksiz olduğunu görmek velinin telaşlanmasına neden olur. Bu süreçte velinin gösterdiği tepki ya çocuğun çalışmalarını destekleyici olup başarılı olmasına ya da kendinden ümidi kesip başarısız olmasına neden olur.

 

Anne ve Babalara Öneriler

-Ortaokula başlayan çocuğunuzdan haftalık ders programı doğrultusunda günlük çalışma programı oluşturmasını isteyiniz. Program oluşturmakta güçlük çeken çocuğunuza siz de destek olunuz.

-Günlük çalışma programı oluşturulurken sırasıyla günü tekrarı, ödevler ve ertesi gün işlenecek derslere hazırlık için yeterli süreleri ayırınız. (Bu sıralama öğrenmenin pekişmesi için gerekli sıralamadır.)

-Çocuğunuzun yaptığı programın bir örneğini de siz alarak onun çalışma programına uyup uymadığını denetleyin ve gerektiğinde uyarınız.

-Çocuğunuzun öğretmenleri ile düzenli aralıklarla görüşmeye özen gösteriniz ve onların önerilerini uygulayınız.
-Çocuğunuz herhangi bir sınavda başarısız olduğunda ona büyük bir kabahat işlemiş gibi davranmayınız, başarısızlığının nedenlerini sorgulamasını sağlayınız. Düzenli çalışmadığı için başarısız olmuşsa çalışması için gerekli denetiminizi artırınız. Çalıştığı halde başarısız olmuşsa ona nasıl yardımcı olabileceğinizi konuşunuz.

 

 

 

 

Yukarıda anlatılanlar, sadece sorumluluk kazandırma sürecine ait değildir. Temel alışkanlıkların oturmasında, kuralların belirlenmesinde, kısaca yaşantımızı düzenleyecek her türlü önlemde bulunması gereken öğelerdir ve ancak kararlı ve sabırlı bir tutumla yaklaşıldığında davranışın oturması sağlanabilir.

 

Sorumluluğun gelişimi çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Ancak, genel gelişim özellikleri açısından değerlendirdiğimizde, çocukların evde yerine getirebilecekleri sorumluluklarını bilmek, bize beklentilerimizi ayarlayabilmemiz açısından yardımcı olabilir. Buna göre;

 

Çocuğunuzdan;

„        İlgilerini belirleyip, zaman planlaması ve günlük programlar yapabilmesi,

„        Zamanını iyi kullanması,

„        Ev dışı yakın yerlere gidip gelmesi,

„        Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurması,

„        Alışveriş yapması vb. gibi sorumlulukları alması beklenir.

 

Söylemeye Gerek Yok:

  • Dolan çöp kovası boşaltılır.
  • Sofra kurulmasına yardımcı olunur.
  • Kirli çamaşırlar sepete koyulur.
  • Bilgisayardan önce ev ödevleri bitirilir.
  • Herkes kendi odasını ve dolabını düzenli tutar.
  • Telefon konuşmaları 5 dk ile sınırlıdır vb.

BİRLİKTE GEÇİRECEĞİMİZ BAŞARI, SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU BİR BAŞLANGIÇ DİLİYOR, BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ…