ZEGEP

Eğitimin en temel amacı sağlıklı fertler yetiştirmektir. Akıl ve zeka oyunları sınıfı öğrencilerimizin bilimsel temelli düşünme, proje temelli anlama becerilerini ortaya koymaları açısından son derece önemlidir. Biz, öğrencilerimizin ilgi, istek, kabiliyet ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını istiyoruz.